Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor va insista pe păstrarea raioanelor și satelor și se va axa pe dezvoltarea fiecărei localități în parte

Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor propune un amplu program de dezvoltare a infrastructurii locale. Acțiunile vizează orașele și în mare parte satele Republicii Moldova, unde se atestă...

Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor propune un amplu program de dezvoltare a infrastructurii locale. Acțiunile vizează orașele și în mare parte satele Republicii Moldova, unde se atestă o situație destul de precară în ceea ce privește aprovizionarea cu apă și canalizare, drumurile și iluminatul stradal, gazificarea.

Deputații socialiști, Alla Pilipețcaia și Vladimir Mizdrenco, au declarat că în implementarea politicii de dezvoltare a infrastructurii locale vor participa activ reprezentanții autorităților de nivelul I, astfel ca scopul final să fie localități atractive și confortabile pentru traiul oamenilor.

Potrivit acestora, blocul va insista pe păstrarea raioanelor și satelor și se va axa pe dezvoltarea fiecărei localități în parte.

”Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, care are cea mai profesionistă echipă, a demonstrat în timp că poate dezvolta proiecte sociale, proiecte mari de infrastructură”, a declarat Mizdrenco.

Astfel, până în anul 2025 urmează să fie majorat cu 20 la sută numărul localităților care vor fi conectate la rețeaua de apă și canalizare. În patru ani, numărul satelor, unde va fi construit un sistem de aprovizionare cu apă și canalizare va atinge cota de 70 de procente. Pentru realizarea proiectelor de alimentare cu apă și canalizare vor fi alocate anual cel puțin 300 de milioane de lei.

Totodată, se propune ca până în 2025, toate școlile, grădinițele și instituțiile medicale să fie conectate la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare.

Un alt bloc important din program se referă la gazificarea țării. Prioritar, urmează a fi conectate la conducta de gaze naturale satele Moldovei. De asemenea, se propune subvenționarea familiilor cu venituri mici. Scopul Blocului Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor este ca până în 2025, 60% de locuințe de la sate și 95% din orașe să fie gazificate.

În patru ani, vor fi restaurate și reparate 3600 km de drumuri și străzi locale. Programul “Drumuri bune” va fi îmbunătățit, proporția drumurilor locale reparate cu asfalt va crește la 60%, iar reprezentanții autorităților locale vor fi incluși în Consiliul Fondului Rutier.

De asemenea, cu participarea autorităților locale, va fi elaborat și implementat un program de iluminare stradală a localităților. Astfel, în 2025, cel puțin 50% din toate străzile urbane și rurale vor fi iluminate.

Blocul mai propune să fie implementat un program de granturi bugetare pentru a sprijini inițiativele comunităților locale și ale administrațiilor locale pentru construcția, restaurarea și reparația obiectivelor sportive și culturale, care prevede cofinanțarea cu cel puțin 20%.

Acțiunile Blocului Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor vor fi orientate și spre creșterea nivelului de autonomie financiară a autorităților locale și reducerea dependenței bugetelor locale de transferurile de la bugetul de stat de la 70% la 60%. În acest scop autoritățile locale vor avea dreptul să aprobe în mod independent ratele impozitelor și taxelor locale, iar 20% din impozitul pe venitul din activitatea economică va fi direcționat către bugetele locale. Totodată, la transferarea banilor din bugetul de stat în bugetele locale se va lua în calcul numărul populației și suprafața localității.

Potrivit programului, 20% din contribuțiile de reglementare colectate de Agenția Națională de Reglementare în Energetică de la furnizorii de gaze, căldură, apă și canalizare vor fi redirecționate către Fondul Național de Dezvoltare Regională, pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii locale.

In this article