Detalii privind dosarul ,,Șor” din cadrul ședințelor de la Curtea de Apel Chișinău

Procuratura Anticorupție informează că, la 13 februarie 2023, o nouă ședință de judecată din dosarul de învinuire a lui Ilan Șor a fost amânată din motivul neprezentării apărătorilor...

Procuratura Anticorupție informează că, la 13 februarie 2023, o nouă ședință de judecată din dosarul de învinuire a lui Ilan Șor a fost amânată din motivul neprezentării apărătorilor inclusiv a avocatului străin admis în proces și a avocatului desemnat din oficiu (ultimul a invocat motive de boală).

 

Argumentele invocate de avocații aleși au rezidat în faptul că au fi fost citați într-o altă cauză penală la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana unde urma a fi examinată o cerere de înlocuire a măsurii preventive, controlul judiciar în privința Marinei Tauber.
În pofida faptului că, avocații au fost informați despre amânarea ședinței ce urma a se desfășura la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, aceștia nu s-au prezentat la Curtea de Apel Chișinău.
Acuzatorul de stat analizând motivele invocate de către apărători, a solicitat instanței aplicarea amenzilor în privința avocaților pentru lipsa fără just temei de la ședință și informarea Uniunii Avocaților cu privire la tergiversarea intenționată a ședințelor.
În rezultat, cererile acuzatorului au fost admise, fiindu-le aplicate avocaților măsură coercitivă – amendă, precum și informarea Uniunii Avocaților.
Procuratura Anticorupție califică acțiunile părții apărării ca fiind o încercare de tergiversare intenționată a examinării cauzei și insistă asupra utilizării cu bună credință de către partea apărării a armelor procesuale acordate prin lege.
Menționăm că, la moment Ilan Șor este apărat de 5 apărători, iar potrivit art. 70 alin.(6) din Codul de procedură penală ,,acţiunile procesuale la care este necesară participarea apărătorului nu pot fi considerate ca fiind îndeplinite cu încălcarea normelor de procedură penală dacă la efectuarea lor nu au participat toţi apărătorii părţii în cauză”.
Aminitim că, din luna noiembrie 2022 până în prezent, ședințele de judecată au fost amânate de mai multe ori la cererea apărării, cauza fiind la etapa în care partea apărării urmează să își prezinte argumentele în susținerea cererilor de apel.

Următoarea ședință a fost fixată pentru data de 20 februarie 2023.

In this article