Detalii privind dosarul ,,Șor” din cadrul ședinței de la Curtea de Apel Chișinău

Astăzi a avut loc o nouă ședință în cauza penală de acuzare a lui Ilan Șor ce la moment se află pe rolul Curții de Apel Chișinău. În...

Astăzi a avut loc o nouă ședință în cauza penală de acuzare a lui Ilan Șor ce la moment se află pe rolul Curții de Apel Chișinău.

În cadrul ședinței, partea apărării a solicitat instanței admiterea în proces a doi avocați din Regatul Unit al Marii Britanii. De asemenea, partea apărării, pe lângă alte cereri înaintate, a mai solicitat amânarea ședinței de judecată pe un termen de 2 luni.
Partea acuzării a solicitat respingerea cererilor explicând că potrivit art. 6 alin.(1) din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură: ,,avocatul din alt stat nu poate reprezenta interesele persoanelor fizice sau juridice în instanţele de judecată şi în relaţiile cu alte autorități publice decât în arbitrajul comercial internaţional. În cazul când interesele clientului o cer, precum şi la solicitarea acestuia, avocatul din alt stat poate asista avocatul din Republica Moldova”.
Despre limitele activității, avocații străini au fost atenționați în Decizia din data de 22.12.2022, emisă de către Consiliul Uniunii Avocaților.
Subsidiar, potrivit art. 70 alin. (7) pct.2) din Codul de procedură penală: „ Pentru confirmarea calităţii şi împuternicirilor sale, apărătorul prezintă organului de urmărire penală sau instanţei: […] documentul ce confirmă că are permisiunea de a practica calitatea de apărător conform legislaţiei Republicii Moldova”, iar o astfel de împuternicire nu a fost eliberată de către Consiliul Uniunii Avocaților.
Cu toate acestea, instanța a admis, prin încheiere protocolară, în proces avocații străini și a oferit acestora termen până la data de 13.02.2023 să facă cunoștință cu materialele cauzei penale.

Următoarele ședințe de judecată au fost fixate pentru data de 13.02.2023 ora 14:30 și data de 20.02.2023 ora 14:30.

In this article