Va fi creat încă un Consiliu care va consulta IMM-urile

Ministerul Economiei propune instituirea unui Consiliu consultativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Acesta ar urma să asigure transparenţa deciziilor administraţiei publice, să asigure informarea, consultarea şi participarea...

Ministerul Economiei propune instituirea unui Consiliu consultativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Acesta ar urma să asigure transparenţa deciziilor administraţiei publice, să asigure informarea, consultarea şi participarea activă a reprezentanţilor patronatelor, ai organizaţiilor neguvernamentale şi a întreprinzătorilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte legislative şi normative din domeniu.

Noul Consiliu va fi instituit pe lângă Ministerul Economiei. Din componența acestuia vor face parte preşedintele (ministrul Economiei), vicepreședintele (ales pentru un termen de doi ani, de cel mult două ori), membrii şi secretarul. Membrii Consiliului vor fi reprezentanţi ai sectorului public, privat și sectorului asociativ, desemnaţi de conducerea instituției de resort. Ei nu vor putea reprezenta interese regionale, de ramură, de grup sau ale entităţilor.

Principalele atribuții ale Consiliului vor fi:

  • identificarea problemelor cheie, preocupărilor şi necesităţilor IMM-urilor din Republica Moldova;
  • prezentarea Ministerului Economiei a opiniei comunităţii de afaceri privind problemele şi interesele IMM-urilor;
  • dezbaterea şi înaintarea propunerilor de îmbunătăţire a cadrului legislativ şi normativ, cu impact asupra înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor;
  • prezentarea recomandărilor privind elaborarea, modificarea şi implementarea programelor şi politicilor de susţinere a dezvoltării sectorului IMM-urilor, în concordanţă cu cerinţele pieţei unice şi necesităţile creşterii calităţii produselor, conform standardelor europene;
  • acordarea asistenţei în promovarea politicilor de susţinere a dezvoltării sectorului IMM-urilor;
  • sensibilizarea publicului şi părţilor interesate privind problemele IMM-urilor;
  • întreprinderea măsurilor de mediatizare şi conlucrare cu societatea civilă, cu sectorul privat, cu mass-media în problemele de dezvoltare a activităţii IMM-urilor;
  • monitorizarea accesului IMM-urilor la finanţe și valorificarea de către instituţiile competente a recomandărilor elaborate de Consiliu.

Hotărârea cu privire la Consiliul consultativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii va intra în vigoare la 16 decembrie.

In this article

Join the Conversation