Colaboratorii vamali din Moldova, instruiți în implementarea drepturilor de proprietate intelectuală

Peste 50 de colaboratori vamali au participat la un program internațional de instruire care a inclus două seminare dedicate proprietății intelectuale organizat de proiectul UE „Suport pentru...

Peste 50 de colaboratori vamali au participat la un program internațional de instruire care a inclus două seminare dedicate proprietății intelectuale organizat de proiectul UE „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală”.

Seminarele, care au avut loc la Chișinău, în perioada 20-23 februarie a fost concepute pentru a ghida Serviciul Vamal în implementarea Drepturilor de Proprietate Intelectuală (DPI), și în mod special, aplicarea măsurilor de protecţie la frontieră în privinţa obiectelor de proprietate intelectuală. Pe lângă subiectele abordate, un obiectiv important l-a reprezentat și schimbul de experiență între participanți și experții internaționali ai proiectului. Seminarele au fost susținut de experții Kenny Wright, Gyula Almasi, Ion Țigănaș și specialista Secției asistență juridică și înregistrare contracte AGEPI, Ana Cheptene.

„În anul 2016, ofițerii vamali din Uniunea Europeană au reținut mărfuri suspectate de contrafacere și piraterie evaluate la 642 de milioane de euro, fapt ce reprezintă o amenințare gravă pentru comerțul mondial. Încălcările din domeniul proprietății intelectuale, inclusiv contrafacerea și pirateria, dăunează economiei, finanțează criminalitatea organizată și amenință sănătatea consumatorilor. Respectiv autoritățile responsabile din toată lumea și din Republica Moldova inclusiv, ar trebui să se implice activ în protecția drepturilor de proprietate intelectuală, deoarece acestea sunt instrument puternic de dezvoltare economică şi de progres social”, a menționat Kenny Wright, liderul adjunct de echipă al proiectului UE.

Iar Șeful Serviciului protecția proprietății intelectuale a Serviciul Vamal, Sergiu Suvac, consideră: „Scopul principal al organelor vamale este asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, protejarea drepturilor titularilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală, protejarea pieții interne de mărfurile contrafăcute și scoaterea lor din ciuruitul comercial. După absolvirea acestui curs de instruire, colaboratorii vamali vor conștientiza mai bine impactul proprietății intelectuale asupra societății”. Potrivit lui, de la începutul anului 2018 au fost înregistrate 10 cazuri de mărfuri susceptibile a aduce atingere drepturilor de PI, care au inclus îmbrăcăminte, produse cosmetice și piese auto.

În cadrul instruirii colaboratorii vamali s-au familiarizat cu drepturile de proprietatea intelectuală, impactul încălcărilor proprietății intelectuale asupra societății, legislația și procedurile aplicate, baze utile de date, rolul titularilor de drepturi și cele mai bune practici europene privind asigurarea respectării DPI de către autoritățile vamale.

„Am venit ca să aflu ce-i mai bun. Cu toate că lucrăm cu bunurile protejate prin proprietatea intelectuală și urmărim ordinele în calculator, nu cunoaștem din păcate multe aspecte până la capăt”, spune Ilie Antoci, inspector principal la Portul internațional Giurgiulești.

Și pentru Tatiana Chilari, inspector în cadrul Biroului Vamal Nord, seminarele au fost utile:„Seminarul mi-a adus noi cunoștințe în domeniul protecției intelectuale. Ideile abordate și discuțiile la care am participat cu siguranță le voi implementa în activitatea cotidiană”.

„Cunoștințele căpătate la acest seminar o să ne ajute în activitatea pe care o facem zi de zi. Deși cunoaștem domeniul proprietății intelectuale și procedurile aplicate, la seminar am căpătat o informație mai amplă, mai profundă”, este de părere Radu Roșca, inspector superior Biroul vamal Centru.

„După finalizarea seminarului colaboratorii vamali vor realiza cât de importante sunt drepturile de proprietate intelectuală pentru societate și cât de periculoase sunt produsele contrafăcute. Sper că acest lucru va contribui la o creștere a numărului de detenții la frontiera moldovenească”, a conchis Kenny Wright.

Activitatea organelor vamale în domeniul protecţiei drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală, constă în aplicarea măsurilor la frontieră conform procedurii stabilite de Codul Vamal, Capitolul XII. Activitatea Serviciului Vamal în acest domeniu este orientată spre asigurarea aplicării eficiente a măsurilor de protecţie la  frontieră în scopul protejării pieţei interne de importul mărfurilor contrafăcute şi operelor-pirat, comercializarea cărora cauzează prejudicii titularilor de drepturi, generează acte de concurenţa neloială, reprezintă un pericol pentru securitatea economică a ţării şi sănătatea consumatorului autohton.

In this article

Join the Conversation